اسید چیست؟|انواع اسید| جدول اسیدها|نحوه شناسایی اسیدها


شناسایی اسید ها

 

امروزه با بروز شدن امکانات و پیشرفت های حاصل شده در در همه صنعت ها دنیا دچار تغییرات زیادی شده است و نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده است و به دنبال این پیشرفت صنایع مختلف پیشرفت کردند و همچنین مواد گوناگون زیادی به وجود آمدند که یکی از موادی که در بین  مواد های موجود در بخش شیمیایی بسیار اهمیت فراوانی دارد اسید ها است. در این مقاله سعی میکنیم اسید و انواع آن را برای شما عزیزان شرح دهیم پس با ادامه مطلب با ما همراه باشید.

اسید چیست؟

اسید نوعی ماده شیمیایی است که با خواص و رفتارهای خاص مشخص می شود. به طور کلی اسیدها با داشتن طعم ترش، واکنش با فلزات خاص برای تولید گاز هیدروژن و تغییر رنگ برخی از شاخص ها از قرمز به زرد مشخص می شوند.

 

یکی از ویژگی های تعیین کننده اسید توانایی آن در اهدای پروتون یا یون هیدروژن (H+) به سایر مواد در محلول است. این رفتار به دلیل وجود اتم های هیدروژن در مولکول اسید است که می توانند در صورت حل شدن در آب از بقیه مولکول جدا شوند یا جدا نشوند. غلظت یون های هیدروژن در یک محلول اغلب برای تعیین کمیت قدرت اسید استفاده می شود و غلظت بالاتر نشان دهنده اسید قوی تر است.

 

اسیدها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: اسیدهای معدنی و اسیدهای آلی. اسیدهای معدنی معمولاً از مواد معدنی مشتق می شوند و شامل موادی مانند اسید سولفوریک (H2SO4)، اسید نیتریک (HNO3) و اسید کلریدریک (HCl) هستند. از طرف دیگر اسیدهای آلی از ترکیبات آلی مشتق می شوند و شامل موادی مانند اسید استیک (CH3COOH)، اسید سیتریک (C6H8O7) و اسید فرمیک (HCOOH) می باشند.

از نظر رفتار آنها در محلول، اسیدها را می توان به دو دسته قوی یا ضعیف طبقه بندی کرد. اسیدهای قوی به طور کامل در آب تجزیه می شوند، به این معنی که تمام اتم های هیدروژن در مولکول اسید جدا شده و به صورت یون هیدروژن در دسترس خواهند بود. از طرف دیگر اسیدهای ضعیف فقط تا حدی تجزیه می شوند، به این معنی که فقط برخی از اتم های هیدروژن جدا می شوند و به عنوان یون هیدروژن در دسترس هستند.

رفتار اسیدها در محلول پیامدهای مهمی برای واکنش آنها با سایر مواد دارد. به عنوان مثال، واکنش بین یک اسید و یک فلز می تواند منجر به تولید گاز هیدروژن شود، زیرا اسید یون های هیدروژن را به فلز می دهد. واکنش بین اسید و باز، از سوی دیگر، می تواند منجر به تشکیل نمک شود، زیرا یون های هیدروژن اسید با یون های هیدروکسید (OH-) از باز ترکیب می شوند و یک ترکیب خنثی را تشکیل می دهند.اسیدها علاوه بر رفتار در محلول، کاربردهای صنعتی مهمی نیز دارند. اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک و اسید نیتریک در تولید طیف گسترده ای از محصولات از جمله کودها، مواد شوینده و رنگ استفاده می شود. اسیدهای آلی مانند اسید استیک و اسید سیتریک به عنوان طعم دهنده، نگهدارنده و پاک کننده استفاده می شود.

 

نظریه اسید ها

نظریه اسیدها شاخه ای از شیمی است که رفتار و خواص اسیدها را در محلول توضیح می دهد. در هسته خود، نظریه اسیدها مبتنی بر مفهوم انتقال پروتون است که به توانایی یک اسید برای اهدای یون هیدروژن (H+) به مواد دیگر در محلول اشاره دارد. یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه اسیدها ایده ثابت تفکیک اسید (Ka) است که معیاری برای اندازه گیری قدرت اسید است. مقدار Ka برای تعیین کمیت میزان تفکیک یا جدا شدن یک اسید به یون های هیدروژن و باز مزدوج مربوطه آن در محلول استفاده می شود. هر چه مقدار کا بالاتر باشد، اسید قوی تر و میزان تفکیک بیشتر است. مفهوم مهم دیگر در نظریه اسیدها، ایده pH است که معیاری برای سنجش غلظت یون هیدروژن در یک محلول است. مقیاس pH از ۰ تا ۱۴ متغیر است، PH 7 خنثی، PH کمتر از ۷ اسیدی و PH بیشتر از ۷ بازی است. از pH محلول می توان برای تعیین قدرت اسید استفاده کرد، زیرا اسیدهای قوی PH کمتری نسبت به اسیدهای ضعیف خواهند داشت. علاوه بر انتقال پروتون و مفاهیم Ka و pH، نظریه اسیدها مفهوم بافر را نیز شامل می شود که به توانایی محلول در مقاومت در برابر تغییرات pH هنگام افزودن اسید یا باز اشاره دارد. بافر با واکنش بین اسید و باز مزدوج آن حاصل می شود که به حفظ pH نسبتاً ثابت در محلول کمک می کند. در نهایت، نظریه اسیدها مفهوم تیتراسیون را نیز شامل می شود، که فرآیند افزودن یک باز با غلظت شناخته شده به محلول اسیدی است تا زمانی که محلول به pH خنثی برسد. تیتراسیون ابزار مفیدی برای تعیین غلظت محلول اسیدی ناشناخته و همچنین برای مطالعه رفتار اسیدها و بازها در محلول است.

 

در نتیجه، نظریه اسیدها یک حوزه اساسی از شیمی است که چارچوبی برای درک رفتار و خواص اسیدها در محلول فراهم می کند. با مطالعه مفاهیم انتقال پروتون، Ka، pH، بافر و تیتراسیون، دانشمندان و مهندسان قادر به طراحی کاربردهای جدید و نوآورانه برای اسیدها در زمینه های مختلف هستند.

اسید های قوی و ضعیف

اسید قوی اسیدی است که به طور کامل در آب تجزیه می شود (یونیزه می شود) تا یون هیدروژن اضافی (H+) تولید کند، در حالی که اسید ضعیف فقط تا حدی در آب تجزیه می شود. قدرت یک اسید با تمایل آن به اهدای یون هیدروژن تعیین می شود، در حالی که اسیدهای قوی یون هیدروژن بیشتری نسبت به اسیدهای ضعیف اهدا می کنند. قدرت یک اسید را می توان با ثابت تفکیک آن (Ka) اندازه گیری کرد، که ثابت تناسب بین غلظت اسید و یون های تفکیک شده آن در محلول است. هر چه مقدار Ka بزرگتر باشد، اسید قوی تر است. اسیدهای قوی دارای غلظت بالایی از یون هیدروژن در محلول و مقدار pH پایین (اسیدی) هستند. نمونه هایی از اسیدهای قوی عبارتند از: اسید کلریدریک (HCl)، اسید سولفوریک (H2SO4) و اسید نیتریک (HNO3). از طرف دیگر اسیدهای ضعیف دارای غلظت کم یون هیدروژن در محلول و مقدار pH بالاتری هستند. نمونه هایی از اسیدهای ضعیف عبارتند از اسید استیک (CH3COOH)، اسید سیتریک (C6H8O7) و اسید کربنیک (H2CO3).

قدرت یک اسید همچنین بر واکنش پذیری آن با سایر مواد تأثیر می گذارد، به طوری که اسیدهای قوی نسبت به اسیدهای ضعیف واکنش پذیرتر هستند. این واکنش‌پذیری می‌تواند در فرآیندهای صنعتی، مانند تولید کودها و رنگ‌ها، که اسیدهای قوی اغلب به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شوند، مفید باشد.

 

رفتار اسیدهای قوی و ضعیف در محلول نیز تحت تأثیر غلظت آنها است. غلظت یون هیدروژن در محلول با افزایش غلظت اسید افزایش می یابد و محلول غلیظ تر یک اسید قوی اسیدی تر می شود. در مقابل، غلظت یون هیدروژن در محلول غلیظ تر اسید ضعیف کمتر از محلول با غلظت کمتر است. توجه به این نکته ضروری است که قدرت اسید به سمیت یا خورندگی آن ارتباطی ندارد. برخی از اسیدهای قوی مانند اسید هیدروکلریک می توانند بسیار سمی و خورنده باشند، در حالی که برخی از اسیدهای ضعیف مانند اسید سیتریک نسبتاً بی ضرر هستند.

به طور خلاصه، اسیدهای قوی دارای غلظت بالایی از یون هیدروژن در محلول و مقدار pH پایین هستند، در حالی که اسیدهای ضعیف دارای غلظت کم یون هیدروژن در محلول و مقدار pH بالاتری هستند. قدرت یک اسید با ثابت تفکیک آن تعیین می شود و بر واکنش پذیری آن با سایر مواد تأثیر می گذارد. غلظت یک اسید نیز بر غلظت یون هیدروژن در محلول تأثیر می گذارد.

نحوه تشخیص اسید های قوی و ضعیف

نحوه تشخیص اسید ها قوی و ضعیف از هم کار راحتی نیست و به تکنولوژی نیاز دارد که در ادامه این مطلب روش تشخیص اسید ها قوی با اسید ها ضعیف را برای شما شرح خواهیم داد پس با ادامه مطلب با ما همراه باشید. یک اسید قوی به طور کامل تجزیه می شود و غلظت بالایی از یون های H+ را ایجاد می کند، در حالی که یک اسید ضعیف فقط تا حدی تجزیه می شود و غلظت کمتری از یون های H+ را ایجاد می کند. برای تعیین کمیت یک اسید، از ثابت تفکیک اسید (Ka) استفاده می کنیم که میزان تفکیک اسید در محلول را اندازه می گیرد. یک اسید قوی دارای مقدار زیادی Ka است که نشان می دهد به طور کامل تجزیه می شود و غلظت بالایی از یون های H+ را در محلول تولید می کند. برعکس، یک اسید ضعیف مقدار کا پایینی دارد که نشان می‌دهد فقط تا حدی تجزیه می‌شود و غلظت کمی از یون‌های H+ را در محلول تولید می‌کند. برای مقایسه قدرت اسیدهای مختلف می توان از pKa استفاده کرد که لگاریتم منفی مقدار Ka است. هرچه مقدار pKa کوچکتر باشد، اسید قوی تر است. این بدان معناست که اسید با pKa 1 ده برابر قوی تر از اسید با pKa 2 و ۱۰۰ برابر قوی تر از اسید با pKa 3 است.

تمایز بین اسیدهای قوی و ضعیف در بسیاری از کاربردها از جمله در زمینه های شیمی، زیست شناسی و پزشکی مهم است. اسیدهای قوی می توانند اثر قوی بر pH محلول داشته باشند و باعث شوند واکنش های شیمیایی سریعتر رخ دهد. آنها اغلب در فرآیندهای صنعتی، مانند تولید کود، رنگ و دارو استفاده می شوند. از سوی دیگر، اسیدهای ضعیف اغلب در مصارف غذایی و دارویی استفاده می شوند، زیرا تأثیر ملایم تری بر pH محلول دارند و احتمال وقوع واکنش های شیمیایی کمتری دارند.

همچنین شایان ذکر است که اسیدهایی وجود دارند که از نظر قدرت متوسط هستند و به آنها اسیدهای “متوسط” یا “نیمه قوی” می گویند. این اسیدها دارای مقادیر pKa بین ۳ تا ۵ هستند و در محلول نه کاملاً تفکیک شده و نه کاملاً تفکیک نشده هستند. در نتیجه، تمایز بین اسیدهای قوی و ضعیف بر اساس توانایی آنها در تفکیک است که با ثابت تفکیک اسید (Ka) و مقدار pKa تعیین می شود. اسیدهای قوی دارای مقدار Ka بالا و مقدار pKa پایین هستند، در حالی که اسیدهای ضعیف دارای مقدار Ka پایین و مقدار pKa بالا هستند. درک تفاوت بین اسیدهای قوی و ضعیف در بسیاری از کاربردها از جمله در زمینه های شیمی، زیست شناسی و پزشکی مهم است.

کاربرد اسید ها

همان طور که گفته شد اسید ها دارای خواص زیادی هستند و در همه صنعت ها مواد  استفاده قرار میگیرند که در ادامه به معرفی کاربرد این اسید ها میپردازیم.

 • صنعت شیمی : اسیدها به طور گسترده در واکنش های شیمیایی به عنوان معرف، کاتالیزور و حلال استفاده می شوند. به عنوان مثال، اسیدهای قوی مانند اسید هیدروکلریک و اسید سولفوریک اغلب برای تولید کودها، رنگ ها و سایر مواد شیمیایی استفاده می شوند. علاوه بر این، اسیدهای ضعیف مانند اسید استیک به عنوان حلال در تولید برخی پلیمرها، رزین ها و مواد دارویی استفاده می شوند.
 • زیست شناسی: اسیدها نقش مهمی در فرآیندهای بیولوژیکی دارند. به عنوان مثال، معده اسید هیدروکلریک تولید می کند تا به تجزیه غذا کمک کند، و چرخه اسید سیتریک که به عنوان چرخه کربس نیز شناخته می شود، یک مسیر متابولیک مرکزی است که شامل تولید و استفاده از اسید استیک است. علاوه بر این، اسیدهای آلی ضعیف مانند اسید لاکتیک و اسید پیروویک در تولید انرژی در سلول ها نقش دارند.
 • صنعت داروسازی : اسیدها در کاربردهای مختلف پزشکی مانند درمان برخی بیماری پزشکی استفاده می شوند. به عنوان مثال، اسیدهای قوی مانند اسید کلریدریک برای درمان زخم معده استفاده می شود، در حالی که اسیدهای ضعیف مانند اسید سیتریک در برخی از آنتی اسیدها برای خنثی کردن اسید اضافی معده استفاده می شود. علاوه بر این، اسیدهای آلی ضعیف مانند اسید سالیسیلیک و آلفا هیدروکسی اسیدها به دلیل خاصیت لایه برداری و ضد پیری در محصولات مراقبت از پوست مورد استفاده قرار میگیرند.
 • صنعت مواد غذایی: اسیدها در صنایع غذایی نقش بسزایی دارند، طعم دهنده، حفظ غذا و تأثیر بر بافت و ظاهر محصولات غذایی. رایج ترین اسیدهای مورد استفاده در صنایع غذایی، اسیدهای آلی ضعیف مانند اسید استیک، اسید سیتریک و اسید لاکتیک هستند. اسیدها اغلب به محصولات غذایی اضافه می شوند تا طعم و مزه آنها را افزایش دهند. به عنوان مثال، اسید سیتریک معمولاً به نوشابه‌ها اضافه می‌شود تا طعمی تند داشته باشد، در حالی که اسید استیک به برخی از انواع سرکه اضافه می‌شود تا طعم ترش ایجاد کند. علاوه بر این، از اسید لاکتیک در تولید غذاهای تخمیر شده مانند ترشی، کلم ترش و ماست برای ایجاد طعمی تند استفاده می شود. همچنین از اسیدها برای حفظ مواد غذایی با جلوگیری از رشد باکتری های مضر و سایر میکروارگانیسم ها استفاده می شود. به عنوان مثال، اسید استیک به سرکه اضافه می شود تا ماندگاری آن حفظ شود، در حالی که اسید سیتریک به عنوان یک ماده نگهدارنده در کنسرو میوه ها و سبزیجات برای کمک به جلوگیری از فساد استفاده می شود. علاوه بر این، از اسید لاکتیک برای نگهداری غذاهای تخمیر شده مانند ترشی، کلم ترش و ماست استفاده می شود. اسیدها می توانند بر بافت و ظاهر محصولات غذایی نیز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اسید سیتریک برای تنظیم اسیدیته آب میوه ها و ایجاد طعم ترش استفاده می شود، در حالی که اسید لاکتیک برای نرم کردن بافت پنیر و ایجاد طعم تند استفاده می شود. علاوه بر این، از اسید استیک در تولید برخی از انواع شکلات استفاده می شود تا بر بافت و ظاهر آن تأثیر بگذارد. اسیدها برای تنظیم pH محصولات غذایی نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، اسید سیتریک معمولاً برای کاهش PH و ایجاد طعم ترش به آب میوه ها اضافه می شود، در حالی که اسید لاکتیک برای کاهش pH غذاهای تخمیر شده مانند ترشی ها و کلم ترش برای کمک به حفظ غذا استفاده می شود. علاوه بر این، از اسید استیک برای تنظیم pH برخی از انواع سرکه استفاده می شود.
 • فرآیندهای صنعتی: اسیدها در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مانند پالایش نفت، فرآوری فلزات و تصفیه آب استفاده می شوند. به عنوان مثال، اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک در پالایش نفت استفاده می شود، در حالی که اسیدهای ضعیف مانند اسید سیتریک در تمیز کردن و رسوب زدایی سطوح فلزی استفاده می شود. علاوه بر این، از اسیدهای آلی ضعیف مانند اسید استیک و اسید فسفریک در تصفیه آب برای حذف ناخالصی ها استفاده می شود.
 • در نتیجه، اسیدها در بسیاری از زمینه ها نقش حیاتی ایفا می کنند و کاربردهای گسترده ای دارند. آنها در واکنش های شیمیایی به عنوان معرف، کاتالیزور و حلال و همچنین در فرآیندهای بیولوژیکی، پزشکی، علوم غذایی و فرآیندهای صنعتی استفاده می شوند. کاربرد خاص یک اسید به قدرت، واکنش پذیری و سایر خواص آن بستگی دارد و درک کامل این خواص برای استفاده مؤثر و ایمن از اسیدها مهم است.

روش نام گذاری اسید ها چگونه است؟

اسیدها بر اساس ساختار شیمیایی و خواص آنها نامگذاری می شوند. چندین قرارداد نامگذاری برای نامگذاری اسیدها وجود دارد، از جمله نامهای رایج، نامهای سیستماتیک و نامهای تاریخی.

 

 1. نام‌های رایج: بسیاری از اسیدها نام‌های مشترکی دارند که بر اساس منبع یا کاربردشان است. به عنوان مثال، اسید استیک معمولاً به عنوان سرکه، اسید سیتریک به عنوان آب لیمو و اسید کربنیک به عنوان نوشابه شناخته می شود. این نام‌ها سیستماتیک نیستند و می‌توانند گمراه‌کننده باشند، زیرا اسیدهای مختلف ممکن است نام مشترک یکسانی داشته باشند.

 

 1. نام های سیستماتیک: نام های سیستماتیک بر اساس ساختار شیمیایی یک اسید هستند و برای ارائه یک شناسه منحصر به فرد و بدون ابهام برای هر اسید استفاده می شوند. به عنوان مثال، نام سیستماتیک اسید استیک اسید اتانوئیک است، در حالی که نام سیستماتیک اسید سیتریک ۲-هیدروکسی پروپان-۱،۲،۳-تری کربوکسیلیک اسید است.

 

 1. نام‌های تاریخی: نام‌های تاریخی مبتنی بر کشف، سنتز یا استفاده از یک اسید هستند و اغلب با وجود توسعه نام‌های سیستماتیک حفظ می‌شوند. به عنوان مثال، اسید هیدروکلریک در ابتدا اسید موریاتیک نام داشت، در حالی که اسید سولفوریک در ابتدا روغن ویتریول نام داشت. این نام‌ها هنوز هم امروزه استفاده می‌شوند و اغلب با کاربردها یا کاربردهای خاص اسید مرتبط هستند.

علاوه بر قراردادهای نامگذاری فوق، چندین روش دیگر نیز برای نامگذاری اسیدها استفاده می شود، از جمله استفاده از پیشوندها و پسوندها برای نشان دادن نوع اسید. به عنوان مثال، پیشوند “hydro-” برای نشان دادن این که یک اسید یک اسید دوتایی است (اسیدی متشکل از هیدروژن و عنصر دیگر) استفاده می شود، در حالی که پسوند “-ic acid” برای نشان دادن اینکه یک اسید یک اسید کربوکسیلیک است استفاده می شود. (یک اسید آلی حاوی یک گروه کربوکسیل.

نامگذاری اسیدها برای شناسایی و ارتباط مناسب در جامعه علمی و همچنین در صنعت و تجارت مهم است. استفاده از اسامی سیستماتیک یک شناسه واضح و بدون ابهام برای هر اسید فراهم می کند، در حالی که استفاده از نام های تاریخی می تواند زمینه و تاریخچه ای را برای کشف و استفاده از اسید فراهم کند.

نام‌گذاری اسیدها بر اساس ساختار شیمیایی و ویژگی‌های آن‌ها صورت می‌گیرد و چندین قرارداد نامگذاری برای نام‌گذاری اسیدها از جمله نام‌های رایج، نام‌های سیستماتیک و نام‌های تاریخی استفاده می‌شود. نامگذاری اسیدها برای شناسایی و ارتباط مناسب در جامعه علمی و همچنین در صنعت و تجارت مهم است.

انواع اسید ها

اسید ها دارای انواع متفاوتی هستند که به آنها اشاره میکنیم

 • نام های سیستماتیک: نام های سیستماتیک بر اساس ساختار شیمیایی یک اسید هستند و برای ارائه یک شناسه منحصر به فرد و بدون ابهام برای هر اسید استفاده می شوند. به عنوان مثال، نام سیستماتیک اسید استیک اسید اتانوئیک است، در حالی که نام سیستماتیک اسید سیتریک ۲-هیدروکسی پروپان-۱،۲،۳-تری کربوکسیلیک اسید است.
 • نام‌های تاریخی: نام‌های تاریخی مبتنی بر کشف، سنتز یا استفاده از یک اسید هستند و اغلب با وجود توسعه نام‌های سیستماتیک حفظ می‌شوند. به عنوان مثال، اسید هیدروکلریک در ابتدا اسید موریاتیک نام داشت، در حالی که اسید سولفوریک در ابتدا روغن ویتریول نام داشت. این نام‌ها هنوز هم امروزه استفاده می‌شوند و اغلب با کاربردها یا کاربردهای خاص اسید مرتبط هستند.

 

نام‌گذاری اسیدها بر اساس ساختار شیمیایی و ویژگی‌های آن‌ها صورت می‌گیرد و چندین قرارداد نامگذاری برای نام‌گذاری اسیدها از جمله نام‌های رایج، نام‌های سیستماتیک و نام‌های تاریخی استفاده می‌شود. نامگذاری اسیدها برای شناسایی و ارتباط مناسب در جامعه علمی و همچنین در صنعت و تجارت مهم است.

 

جدول اسید ها

خرید اسید

شما میتوانید برای خرید انواع اسید با قیمت مناسب و صرفه جویی در وقت با کارشناسان ما در شرکت شیمی مارکت سپاهان تماس بگیرید و ضمن مشاوره، خرید خود را نیز انجام دهید.

قیمت اسید

قیمت اسید های مختلف با توجه به تغییرات قیمت هر روزه در حال تغییر است و قیمت هر اسید با توجه به کاربرد آن تعیین میشود که برای راهنمایی بیشتر میتوانید با کارشناسان ما در شرکت شیمی مارکت سپاهان تماس حاصل فرمایید.

نحوه نوشتن فرمول شیمیایی اسید ها

فرمول شیمیایی اسید نمایشی از انواع و تعداد اتم های موجود در مولکول است. برای نوشتن فرمول شیمیایی اسید، درک ترکیب و ساختار اسید مهم است. برای نوشتن فرمول شیمیایی یک اسید، درک ترکیب و ساختار اسید مهم است. فرمول شیمیایی اسیدهای معدنی را می توان از جدول تناوبی و عناصر موجود در مولکول به دست آورد، در حالی که فرمول شیمیایی اسیدهای آلی را می توان از ساختار مولکولی آنها به دست آورد. اسیدهای دوتایی معمولاً حاوی هیدروژن و عنصر دیگری هستند و فرمول شیمیایی اسیدهای کربوکسیلیک را می توان با ترکیب نمادهای عناصر موجود در مولکول نوشت.

About The Author

Views: 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =