تبدیل واحد نیرو


نبرو کمیتی برداری است که با واحدهایی مانند نیوتن و پوند اندازه گیری می شود. در مقاله پیش رو به معرفی این کمیت، واحد های آن و تبدیل این واحد ها به یکدیگر خواهیم پرداخت.

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی و ظروف آزمایشگاهی این امکان را برای شما فراهم کرده است تا با تبدیل واحد آنلاین به راحتی تبدیل واحد خود را انجام دهید.

تبدیل واحد آنلاین

نیرو چیست؟

نیرو همان کمیتی است که باعث شتاب گرفتن جسم می شود. این کمیت است که می تواند بر لختی اجسام غلبه کند.

انواع مختلفی از نیرو مانند نیروی جاذبه، نیروی اصطکاک، نیروی نرمال، نیروی تنشی، نیروی فنر، نیروی اعمالی و نیروی مقاومت هوا وجود دارد. البته همه این ها یک کمیت هستند و واحد اندازه گیری آنها نیز شبیه به یکدیگر است. تفاوت این نیروها در روابط و منشا آنها است.

تبدیل واحد نیرو

واحدهای اندازه گیری نیرو

وقتی صحبت از کمیتی برداری مانند نیرو می شود سوال بعدی این است که واحد نیرو چیست؟ به طور کلی دو واحد اصلی برای اندازه گیری نیرو مورد استفاده قرار می گیرند؛ یکی نیوتن که مربوط به دستگاه بین المللی (SI)، که یکی از مرسوم ترین واحد اندازه گیری نیرو است و دیگری پوند که مربوط به دستگاه انگلیسی است. واحد دیگری به نام دین هم وجود دارد که در مورد آن نیز توضیحاتی داده خواهد شد.

نیوتن (Newton)

در دستگاه SI مورد استفاده است. ۱ نیوتن مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود، آن جسم شتاب ۱ متر بر مجذور ثانیه را خواهد داشت.

پوند (Pond)

یک پوند در نیرو، برابر با وزن یا نیروی گرانشی وارد شده بر جرمی به اندازه یک پوند در سطح کره زمین(منظور سطح آب های آزاد) است.

دین (Dyne)

یک دین برابر با نیروی لازم برای اعمال شتاب ۱ سانتی متر بر مجذور ثانیه به یک جسم یک گرمی است.

در تصویر زیر، محاسبه نیروی جاذبه در سیستم های انگلیسی و بین المللی آورده شده است.

فرمول های مربوط به تبدیل واحد های نیرو

تبدیل واحدهای نیرو

همان طور که در قسمت قبل گفته شد واحد نیرو یا واحد اندازه گیری نیرو که نیوتن و پوند متداول ترین بوده گاها نیاز است که به یکدیگر تبدیل گردند؛ که در ادامه روابط پرکاربرد تبدیل واحدهای نیرو به یکدیگر آورده شده اند.

۱ نیوتن (newton) معادل ۱۰۰۰۰۰ دین (dyne) است.

۱ نیوتن (newton) معادل ۱۰۱.۹۷۱۶۲۱۳ پوند (pond) است.

۱ پوند (pond) معادل ۰.۰۰۹۸۰۶۶۴۹۹۹۹۷۸۷۷۳۶ نیوتن (newton) است.

۱ پوند (pond) معادل ۹۸۰.۶۶۴۹۹۹۹۷۸۷۷۳۵ دین (dyne) است.

در جدول زیر روابط تبدیل هرکدام از واحدهای نیرو به نیوتن آورده شده است که با استفاده از آن می توانید این تبدیل را انجام دهید.

جدول تبدیل واحد نیرو

About The Author

Views: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =