محیط کشت مالونات چیست


محیط کشت مالونات یکی از انواع محیط کشت های مایع مورد استفاده در آزمایشگاه های میکروبی است که از آن برای بررسی توانایی باکتری از مالونات سدیم به عنوان منبع کربن استفاده می شود.در مقاله پیش رو نگاه دقیق تری به محیط کشت مالونات می اندازیم.

 

اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت مالونات

 • حاوی مالونات سدیم به عنوان منبع کربن اولیه
 • سولفات آمونیوم به عنوام منبع نیتروژن
 • برم تیمول بلو به عنوان معرف pH( در pH خنثی سبز رنگ، pH کمتر ۶ به رنگ زرد و pH بیشتر از ۷.۶ به رنگ آبی)
 • مقدار کمی گلوکز و عصاره مخمر به عنوان ماده مغذی
 • حاوی نمک معدنی و یک بافر

برخی از مواد موجود در محیط کشت مالونات

 • مالونات سدیم ۳.۰۰۰ گرم
 • کلرید سدیم ۲.۰۰۰ گرم
 • سولفات آمونیوم ۲.۰۰۰ گرم
 • دیپتاسیم فسفات ۰.۶۰۰ گرم
 • مونوپتاسیم فسفات ۰.۴۰۰ گرم
 • برموتیمول آبی ۰.۰۲۵ گرم

نمونه های اولیه مورد استفاده محیط کشت مالونات

کلنی های بدست آمده از کشت میکروارگانیسم ها بر روی KIA, TSI یا broth KI مورد استفاده قرار می گیرد.

اساس واکنش در محیط کشت مالونات

میکروارگانیسم هایی که از مالونات به عنوان منبع کربن برای رشد خود استفاده می کنند قادرند از از سولفات آمونیوم نیز به عنوان منبع نیتروژن استفاده کنند، که به دلیل تشکیل هیدروکسید سدیم محیط قلیایی شده و محیط کشت مالونات از رنگ سبز به آبی تغییر می کند. میکروارگانیسم هایی که قادر به استفاده از مالونات نیستند و محصولات قلیایی تولید نمی کنند، نشان دهنده آن است که میکروارگانیسم ها در محیط رشد نکرده و تغییری در pH محیط ایجاد نمی شود که در نتیجه آن محیط کشت مالونات به رنگ سبز باقی می ماند.

روش انجام تست محیط کشت مالونات

 • تهییه تلقیح در محیط کشت مالونات broth از میکروارگانیسم های کشت یافته بر روی KIA ,TSI یا broth KI (باید توجه داشا که محیط تلقیح شده رقیق و شفاف باشد)
 • انکوبه نمودن محیط کشت به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد
 • مقایسه نمودن نمونه با لوله ی تلقیح نشده جهت بررسی جواب تست

نتیجه تست

مشاهده هر نشانی از رنگ آبی نشان دهنده مثبت بودن جواب تست است. درصورت مشاهد رنگ زرد ناشی از تخمیر مقدار کم گلوکز در محیط کشت مالونات جواب تست منفی تلقی خواهد شد.

روش انجام تست محیط کشت مالونات                                                  تست محیط کشت مالونات

خطاهای رایج در استفاده از محیط کشت مالونات

بعد از انکوباسیون طولانی مدت ممکن است مقداری مخلوط سبز- آبی در محیط ایجاد شود. همچین برخی از میکروارگانیسم ها که تنها یک قلیایی جزئی در محیط تشکیل می دهند باعث ایجاد جواب کاذب می شوند. از طرف دیگر برخی از سویه ها که گلوکز را تجزیه می کنند، باعث تغییر رنگ محیط کشت مالونات از سبز به زرد شده که این دسته نیز باعث خطا در تفسیر آزمایش می گردد.

کاربرد محیط کشت مالونات

 • در آزمایشگاه میکروبی جهت تمایز بین انتروباکتر و اشرشیا
 • جهت تمایز انتروباکتریاسه در مواد غذایی و لبنی
 • جداسازی سالمونلا آریزونا از دیگر گونه های سالمونلا
 • تمایز اشرشیا کولی از کلبسیلا پنومونیه

About The Author

Views: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =