همه چیز درباره محیط کشت TSI

اکثر باکتری‌ها توانایی تخمیر کربوهیدرات ها، به ویژه قندها را دارند. معمولاً هر باکتری فقط می تواند برخی از قندها را تخمیر کند. بنابراین، قندهایی که یک باکتری می تواند آنها را تخمیر کند و قندهایی که نمی تواند از ویژگی های آن باکتری است و بنابراین معیار مهمی برای شناسایی آن است. آگار سه قند آهن (Triple Sugar Iron: TSI) یک محیط کشت است که به دلیل توانایی آن در آزمایش توانایی یک میکروارگانیسم در تخمیر قندها و تولید سولفید هیدروژن، این گونه نامگذاری شده است.

قابلیت‌های محیط کشت TSI برای تمایز باکتری‌های مختلف

محیط کشت TSI برای بررسی

 • تخمیر گلوکز
 • تخمیر لاکتوز (قند شیر)
 • تولید گاز کربن دی اکسید (CO۲)
 • تولید گاز هیدروژن دی سولفید (H۲S)

به کار می‌رود.

ترکیبات تشکیل دهنده محیط کشت TSI آگار

شیره هضمی پانکراس کازئین (۱۵ گرم بر لیتر)، لاکتوز (۱۰ گرم بر لیتر)، ساکاروز (۱۰ گرم بر لیتر)، سدیم کلراید (۵ گرم بر لیتر)، پپتیک هضم کننده‌ی بافت حیوانات (۵ گرم بر لیتر)، عصاره مخمر (۳ گرم بر لیتر)، عصاره بیف (۳ گرم بر لیتر)، دکستروز (۱ گرم بر لیتر)، فریک آمونیوم سیترات (۰.۵ گرم بر لیتر)، سدیم تیوسولفات (۰.۳ گرم بر لیتر)، فنول رد (۰.۰۲۴ گرم بر لیتر) و آگار (۱۲ گرم بر لیتر).

pH نهایی این محیط کشت در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، برابر با ۷.۳±۰.۲ است.

خرید محیط کشت TSI مرک

پایه و اساس محیط کشت TSI آگار

 • آگار TSI یک محیط مخصوص با قندهای متعدد است که شامل یک رنگ حساس به pH (فنل قرمز)، ۱٪ لاکتوز، ۱٪ ساکارز، ۰.۱٪ گلوکز، و همچنین تیوسولفات سدیم و سولفات آهن یا سولفات آمونیوم آهن است.
 • همه این مواد زمانی که با هم مخلوط می شوند و اجازه جامد شدن در یک زاویه را می دهند، یک لوله آزمایش آگار با زاویه مایل ایجاد می‌شود.
 • شکل مایل این محیط، مجموعه‌ای از سطوح را فراهم می‌کند که یا در درجات مختلف در معرض هوای حاوی اکسیژن هستند (محیط هوازی) یا در معرض هوا نیستند (محیط بی‌هوازی) که تحت آن الگوهای تخمیر موجودات زنده مشخص می‌شوند.
 • محیط TSI آگار برای تمایز بین میکروارگانیسم‌ها بر اساس تفاوت در الگوهای تخمیر کربوهیدرات و تولید سولفید هیدروژن طراحی شده است.
 • تخمیر کربوهیدرات با تولید گاز و تغییر رنگ نشانگر pH از قرمز به زرد نشان داده می شود.
 • به دلیل ساخت اسید در طی تخمیر، pH کاهش می یابد. نشانگر اسید-باز فنل قرمز برای تشخیص تخمیر کربوهیدرات در محیط وجود دارد، و با تغییر رنگ محیط کربوهیدرات از قرمز نارنجی به زرد در حضور اسیدها تخمیر شناسایی می‌شود.
 • در مورد کربوکسیل زدایی اکسیداتیو پپتون، محصولات قلیایی ساخته می شوند و pH افزایش می یابد. این با تغییر رنگ محیط از قرمز نارنجی به قرمز تیره نشان داده می شود.
 • تیوسولفات سدیم و سولفات آمونیوم آهن موجود در محیط کشت TSI، تولید سولفید هیدروژن را تشخیص می دهد و با رنگ سیاه در لبه لوله مشخص می شود.
 • برای تسهیل تشخیص ارگانیسم هایی که فقط گلوکز را تخمیر می کنند، غلظت گلوکز یک دهم غلظت لاکتوز یا ساکارز است.
 • مقدار ناچیز تولید اسید در شیب لوله در طی تخمیر گلوکز به سرعت اکسید می شود و باعث می شود محیط به رنگ قرمز نارنجی باقی بماند یا به pH قلیایی بازگردد. در مقابل، واکنش اسیدی (زرد) در لبه لوله حفظ می شود زیرا تحت تنش اکسیژن کمتری است.
 • پس از اتمام گلوکز محدود، ارگانیسم هایی که قادر به انجام این کار هستند شروع به استفاده از لاکتوز یا ساکارز می‌کنند.

نحوه تفسیر و شناسایی در محیط کشت TSI آگار

 

 • واکنش قلیایی/اسیدی (شیب قرمز/عمق زرد): این واکنش فقط نشان دهنده تخمیر دکستروز است.
 • واکنش اسید/اسید (شیب زرد/ عمق زرد): نشان دهنده تخمیر دکستروز، لاکتوز و یا ساکارز است.
 • واکنش قلیایی/قلیایی (شیب قرمز، عمق قرمز): عدم تخمیر کربوهیدرات.
 • سیاه شدن عمق محیط: در حضور گاز هیدروژن رخ می دهد.
 • تولید گاز: حباب ها یا ترک های موجود در آگار نشان دهنده تولید گاز (تشکیل CO۲ و H۲) است.

موارد استفاده از محیط کشت آگار سه قند آهن (TSI)

 • از آن برای تعیین توانایی یک موجود زنده در تخمیر گلوکز، لاکتوز و ساکارز و توانایی آنها برای تولید سولفید هیدروژن استفاده می شود.
 • عمدتاً برای تمایز اعضای خانواده انتروباکتریاسه (Enterobacteriaceae) از سایر میله های گرم منفی استفاده می‌شود.
 • همچنین در تمایز بین انتروباکتریاسه ها بر اساس الگوهای تخمیر قند آنها استفاده می شود.

قیمت انواع محیط کشت

محدودیت‌های محیط کشت TSI آگار

 • توصیه می شود برای شناسایی کامل، آزمایش بیوشیمیایی، ایمونولوژیک، مولکولی یا طیف سنجی جرمی روی کلنی‌های حاصل از کشت خالص انجام شود.
 • مهم است که فرایند استَب کردن (stab) برای این روش انجام شود و اگر این اتفاق نیفتد، نتایج تست، اعتبار خود را از دست می‌دهند. فرایند استب کردن به طور خلاصه شامل برداشتن باکتری با لوپ یا سر سوزن از روی آگار و زدن آن به عمق آگار است. همچنین مهم است که در طول فرایند استب کردن، آگار ساختار یکپارچه خود را از دست ندهد. در حین انجام این آزمایش باید درپوش ها شل شوند وگرنه نتایج اشتباهی رخ خواهد داد.
 • TSI آگار باید در دوره انکوباسیون ۱۸-۲۴ ساعته خوانده شود. اگر خیلی زود خوانده شود، ممکن است واکنش مثبت کاذب مشاهده شود. اگر بعد از ۲۴ ساعت خوانده شود، ممکن است واکنش منفی کاذب مشاهده شود.
 • ارگانیسمی که سولفید هیدروژن تولید می کند ممکن است تولید اسید در ته محیط را بپوشاند. با این حال، تولید سولفید هیدروژن نیاز به یک محیط اسیدی دارد، بنابراین بخش ته (butt portion) باید اسید در نظر گرفته شود.
 • TSI در تشخیص سولفید هیدروژن در مقایسه با سایر محیط‌های حاوی آهن، مانند محیط سولفید ایندول (SIM) حساس نیست.
 • گونه‌ها یا سویه های خاصی ممکن است واکنش های تاخیری ایجاد کنند یا به طور کامل در تخمیر کربوهیدرات به روش ذکر شده شکست بخورند.

About The Author

Views: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − هشت =