کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص بیماری ژنی


پودر نقره دارای خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نوری بی نظیری است که در حال حاضر برای کاربردهای بیولوژیکی بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد پودر نقره به عنوان یک ماده ضد میکروبی منجر به تولید صدها محصول شده است. به علاوه، پودر نقره دارای یک رنگ نوری است که تابعی از اندازه و شکل آن است. از اتصال قوی پودر نقره به طول موجهای خاص نور تابشی می توان برای تولید مولکول های گزارشگر فوق سبک، جاذب های حرارتی بسیار کارآمد و “آنتن هایی” در مقیاس نانو استفاده کرد که می تواند قدرت میدان الکترومغناطیسی محلی را تقویت کند. در این مقاله تلاش داریم تا در مورد کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص بیماری ژنی اطلاعاتی را در اختیار تان قرار دهیم. در کل می توان گفت که شرایط واکنش طی سنتز نانوذرات نقره را می توان برای تولید پودر نقره کلوئیدی با انواع مورفولوژی ها از جمله کروی، منشورهای مثلثی، صفحات نانو، مکعب ها، سیم ها و نانومیله ها تنظیم کرد. برای استفاده در کاربردهای بیولوژیکی، شیمی سطح، مورفولوژی و خصوصیات نوری، پودر نقره باید به دقت کنترل شود تا عملکرد مطلوب در محیط هدف بدست آید. با تیم شیمی مارکت سپاهان همراه باشید تا در مورد پودر نقره بیشتر بدانید.

کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص - سایت 30o2

 

کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص - سایت 30o2

در بسیاری از کاربردهای بیولوژیکی ، تنظیم پایداری کلوئیدی در بافرها یا محیط های مختلف ، یا تغییر اتصال ذرات یا جذب ذرات از طریق فعل و انفعالات سطحی امری مطلوب است. شیمی سطح ذرات (به عنوان مثال، قدرت اتصال، گروه های عملکردی و اندازه عوامل پوششی) می تواند متنوع باشد تا سطح کنترل بیشتری بر رفتار ذرات فراهم کند. در محیط های آبی، بسیاری از ذرات نانو از طریق افزودن گونه های باردار در سطح ذرات به صورت الکترواستاتیکی تثبیت می شوند. نوع و تراکم بارها را میتوان با اندازه گیری پتانسیل zeta کلوئید تعیین کرد. به طور معمول، پتانسیل زتا ذرات نانو نقره به دلیل مولکول های متصل به سطح مانند سیترات منفی است. با قرار دادن ذرات در برابر لیگاندهای هماهنگ‌تر (اغلب حاوی عملکرد تیول یا آمین)، عوامل مجزاکننده جدید می توانند به سطح متصل شوند و عملکرد شیمیایی و پتانسیل زتای ذرات را تغییر دهند. جالب است بدانید کهپودر نقره به عنوان یک کاتالیزور به واقع عالی عمل می کند و در بسیاری موارد توانسته است راهگشای پژوهشگران در راه انجام آزمایش ها باشد.

 

کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص - سایت 30o2
نقره و سایر نانوذرات فلزات نجیب اثر متقابل شدیدی با نور دارند، زیرا الکترونهای سطح فلز هنگامی که در طول موجهای خاص از نور تحریک می شوند، دچار یک نوسان جمعی می شوند. این نوسان به رزونانس پلاسمون سطحی (SPR) معروف است و باعث می شود شدت جذب و پراکندگی نانوذرات نقره بسیار بیشتر از نانوذرات غیرپلاسمونی با اندازه یکسان باشد. ویژگی های جذب و پراکندگی نانوذرات نقره را می توان با کنترل اندازه ذرات، شکل و ضریب شکست موضعی نزدیک سطح ذرات تنظیم کرد. نانوپلیت های پودر نقره، نانوذرات پلیت شکل تشدیدکننده سطح پلاسمون (SPR) و دارای مقاطع جذب و پراکندگی بسیار بزرگ در مناطق قابل مشاهده و نزدیک به طیف IR هستند. با کنترل دقیق قطر و ضخامت صفحات یا پلیت ها، می توان رزونانس نوری صفحه نانو را تنظیم کرد تا در طول موج های خاص (۵۵۰ نانومتر – ۹۵۰ نانومتر) به اوج خود برسد. نانوپلیتها در روشهای پراکندگی رامان افزایش‌یافته سطح (SERS)، فتوولتائیک، تشخیص مولکولی و درمانهای مبتنی بر فوتوترمال کاربرد دارند. سایر کاربردهای پودر نقره در حوزه بیولوژیکی مبتنی بر استفاده از میدان الکترومغناطیسی تقویت شده در سطح و نزدیک سطح نانوذرات نقره است. در طول موج تشدید پلاسمون، نانوذرات نقره به عنوان آنتن در مقیاس نانو عمل می کنند و باعث افزایش شدت میدان الکترومغناطیسی محلی می شوند.

 

کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص - سایت 30o2

یکی از تکنیک های طیف سنجی که از میدان های الکترومغناطیسی افزایش یافته سود می برد طیف سنجی Raman است، جایی که مولکول ها را می توان با حالت های ارتعاشی منحصر به فرد آنها شناسایی کرد. در حالی که پراکندگی فوتولون های رامان به طور طبیعی از مولکول ها ضعیف است و برای به دست آوردن یک طیف رامان به زمان اندازه گیری طولانی نیاز است، بیناب‌نمایی ارتقا یافته سطحی رامان (SERS) از مولکول های نزدیک سطح نانوذرات فلز پلاسمونیک، سیگنال های رامان بسیار خوبی را ارائه می دهد. اثر SERS می تواند پراکندگی رامان مولکولهای متصل شده را تا ۱۴ مرتبه افزایش دهد و این امکان را برای تشخیص حتی تک مولکول ها فراهم کند. این افزایش توسط شدت میدان الکتریکی ایجاد شده در مکانهایی برروی سطح نانوذرات هدایت می شود و بنابراین به هندسه ذرات نانو، ویژگیهای سطح و موقعیت خاص مولکول بسیار وابسته است. پودر نقره که SERS را از مولکول های وابسته به نمایش می گذارد (برچسب های نانو SERS) به عنوان برچسب در طیف وسیعی از کاربردهای زیست پزشکی و پلتفرم ها از جمله آزمایش های ایمنی سنجی، تشخیص توالی اسید نوکلئیک، تصویربرداری سلولی آزمایشگاهی و جریان سنجش سلولی استفاده میشود. کاربرد های پودر نقره بسیار متنوع است مانند کاربرد پودر نقره در داروسازی و دندانپزشکی که در جای خود می توان به این موضوع اشاره کرد.

 

کاربرد بیولوژیکی پودر نقره، در رنگرزی سلول و تشخیص - سایت 30o2
میدان محدودشده افزایش‌یافته فراتر از سطح نانوذرات است و با قرار دادن یک فلوروفور در فاصله کمی از سطح یکی از نانوذرات پودر نقره، پدیده ای را ایجاد می کند که به عنوان فلورسانس افزایش‌یافته سطح (SEF) شناخته می شود. SEF می تواند شدت انتشار فلوروفور را افزایش دهد. افزایش فلوروفور را میتوان به دو اثر نسبت داد: ۱) تمرکز نور ورودی به دلیل جذب زیاد و مقاطع عرضی پراکندگی ذرات پلاسمونیک، و ۲) کاهش در طول عمر فلورسانس فلوروفور که به حالت برانگیخته اجازه می دهد با فرکانس بالاتر به حالت پایه بازگردد. در مجموع، این دو پدیده دو نقطه ضعف مشترک در مولکول های رنگ آلی را کاهش می دهد: ۱) سطح مقطع با جذب کم مولکول ها و ۲) زمان چرخه آهسته برای برانگیختگی و انتشار هر مولکول. به منظور به حداکثر رساندن افزایش فلورسانس یک فلوروفور، باید با کنترل دقیق اندازه، شکل و ترکیب ذرات نقره و همچنین توزیع فلوروفور در نزدیکی سطح ذرات، ویژگی های نوری ذرات و هندسه نانوبرچسب SEF را به دقت بررسی کرد.
اتصال یک مولکول رنگ به یک نانوذره نقره معمولاً منجر به فرو نشاندن انتشار ناشی از انتقال انرژی بین حالت برانگیخته فلوروفور و حالات الکترونیکی فلز می شود. در این حالت، طیف رامان مولکول به دلیل وجود میدان الکترومغناطیسی زیاد در سطح ذره، به شدت افزایش می یابد. فاصله کمی فلوروفور از سطح ذرات از خاموش شدن فلورسانس جلوگیری کرده و به دلیل وجود میدان الکترومغناطیسی محلی بالا، منجر به افزایش زیاد برون پاشی نوری از مولکول می شود.
میزان آزاد سازی یون نقره از نانوذرات نقره به عوامل مختلفی از جمله اندازه ذرات نانو، شکل، عامل پوشاننده، حالت تجمع و محیط بستگی دارد. کوچکترین اندازه ذرات به دلیل انرژی سطحی بالای سطوح نانوذره بسیار منحنی یا کشیده سریعترین سرعت انتشار یون را دارند. شکل همچنین به میزان انتشار یون کمک می کند.

About The Author

Views: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =