مواد اولیه دارویی

مواد اولیه دارویی حاوی ترکیباتی هستند که برای ساخت داروها از آنها بهره می برند. این مواد شامل مواد فعال دارویی، مواد غیرفعال دارویی و مواد کمکی هستند.

در حال نمایش یک نتیجه