انواع چیلر


چیلر دستگاهی می باشد که حرارت را از مایع براساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می زداید. این مایع می تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه ها استفاده شود که معمولا به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. در این فرآیند حرارتی که از مایع جذب شده یا به محیط خارجی دفع می شود یا برای کارایی های بعدی برای مقاصد گرمایی ذخیره می شود. چیلرها از لحاظ کارایی، بازدهی، تعمیر و نگهداری و آسیب پذیری های محیطی انواع مختلفی دارند.

چیلر

چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و جذبی تقسیم می شوند.

چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می شوند.

چیلر تراکمی :

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده می شود که در فشار کمتری قرار دارد این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود. با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می شود. خلاء در کندانسور به علت بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب ایجاد می گردد.

انواع چیلر تراکمی :

  • چیلر تراکمی رفت و برگشت
  • چیلر تراکمی اسکرو
  • چیلر تراکمی اسکرال
  • سانتریفیوژ

چیلر جذبی :

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده و مولد حرارتی به جای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۰/۱ اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.

انواع چیلر جذبی :

  1. گروه تک اثره
  2. گروه دو اثره

کلمات کلیدی :

دیسکلر خارجی – دیسکلر بدون بو – دیسکلر چیست – دیسکلر مایع – دیسکلر و سود – قیمت دیسکلر – فروش اسید دیسکلر – مواد شوینده – چیلر جذبی – تعمیر چیلر – انواع چیلر – اسید شویی چیلر – برج خنک کننده – فروش مواد شیمیایی – رسوب – رسوب زدا – رسوب گیر – رسوب بر – رسوب کتری – چیلر چیست – فرمول دیسکلر – ترکیبات اسید دیسکلر – دیسکلر ایرانی

About The Author

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =